Vizija i misija

Vizija i misija

BSC Bar je osnovan 2007. godine kroz projekat otvaranja poslovnih centara i inkubatora 2007-2010. Projekat je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Holandije a sproveden od strane holandske NVO SPARK. U sklopu projekta otvoreni su slični centri u Bitolju (Makedonija), Opširnije

Upravni Odbor

Upravni Odbor

Članovi Upravnog odbora BSC Bar su predstavnici osnivačkih institucija: Vladimir Pavićević (Opština Bar) – Predsjednik upravnog odbora Prof. Dr. Darko Lacmanović (Fakultet za turizam) – Član upravnog odbora Neđeljko Đurović (Srednja ekonomska škola) - Član upravnog Opširnije

Tim

Tim

Zaposleni u Biznis start centru su: Ivana Tomašević, direktorica Saša Jovanović, menadžer biznis inkubatora Vesna Markoč, saradnica na projektima BSC Bar ulaže napor i brine za svoje zaposlene i volontere kako bi ojačao menadžment ljudskog resursa i uticao na veću produktivnost Opširnije

Partneri

Partneri

Tokom godina rada i postojanja BSC Bar je ostvario značajni napredak kada je formiranje partnerstva u pitanju. Partnerstva koja su formirana odnose se na saradnju u naporima ka ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i na saradnju u implementaciji dobijenih projekata. Ostvarili smo Opširnije

Poslovni rezultat

Poslovni rezultat

Od 2007. godine do sada BSC Bar je: obučio više od 3.527 učesnika na treninzima poslovnih vještina; omogućio osnivanje 120 preduzeća; stvorio preko 400 radnih mesta; mikro – kreditnim fondom podržao 71 start- up biznis (uloženo je 495290.00 eur kao mikro-kreditna podrška Opširnije