Upravni Odbor

Članovi Upravnog odbora BSC Bar su predstavnici osnivačkih institucija:

  • Vladimir Pavićević (Opština Bar) – Predsjednik upravnog odbora
  • Prof. Dr. Darko Lacmanović (Fakultet za turizam) – Član upravnog odbora
  • Neđeljko Đurović (Srednja ekonomska škola) - Član upravnog odbora
  • Olja Fatić (Kulturni Centar Bar) - Član upravnog odbora
  • Nikica Purlija (Zavod za zapošljavanje, Biro rada Bar) - Član upravnog odbora
  • Zoran Vulević (Montenegro biznis alijansa) - Član upravnog odbora
  • Nedeljko Čović (Udruženje privrednika Bar) - Član upravnog odbora