Gejmifikacija u turizmu

Gejmifikacija u turizmu

BSC Bar sprovodi inovativni projekat WINDOW2BAR koji za cilj ima inovativni pristup kreiranjuturističke ponude Bara kroz primjenu IT tehnologija, koncepata gejmifikacije i iBeacon tehnologije. Ucilju toga objavljivaćemo seriju blogova koji će pratiti ne samo razvoj projakta već Opširnije

IBeacon - nova tehnologija za 21. vijek

IBeacon - nova tehnologija za 21. vijek

iBeacon – nova tehnologija za 21. vijek   iBeacon je danas referenca za tehnologiju koja je proizašla iz portfolija Apple kompanije čiji sinonim iPhone je svima nama dobro poznat. Kao sve tehnologije koje su nam došle iz Apple-a tako je i ova prvenstveno namijenjena za korišćenje Opširnije

Komunikacija iBeacon

Komunikacija iBeacon

iBeacon – naš digitalni iskorak u fizički svijet– Kako komunicira iBeacon  iBeacon ili samo Beacon se često u žargonu poistovjećuju, a zajedno, da podjsetimo, označavaju Apple-ov tehnološki standard.  Ova tehnologija omogućava da aplikacije na mobilnom telefonu osluškuju Opširnije

Istrazivanje pojma gejmifikacije u turizmu

Istrazivanje pojma gejmifikacije u turizmu

Prije upoznavanja sa novom temom bloga, htio bih sa vama da podijelim dosadašnja iskustva sa projekta i radom u BSC-u Bar. Kao i uvijek, novi početak predstavlja nova poznanstva i učenja za cijeli život. Posle pisanja prvog bloga, anketiranja građana, sastanaka i niza događaja Opširnije

Blog br. 5 - Projekat Window2Bar

Blog br. 5 - Projekat Window2Bar

Prije upoznavanja sa novom temom bloga, htio bih sa vama da podijelim dosadašnja iskustva sa projekta i radom u BSC-u Bar. Iako je prošlo nešto manje od 4 mjeseca rada na projektu, već sada mogu da kažem da je saradnja sa menadžerom projekta, profesorom Lacmanovićem, profesorom Opširnije

Iskustva sa seminara na temu gejmifikacije u turizmu

Iskustva sa seminara na temu gejmifikacije u turizmu

U sklopu projekta Window2Bar organizovana su dva seminara, tokom kojih su stejkholderi i turisti imali priliku da se upoznaju sa pojmom gejmifikacije i ciljevima projekta kada je u pitanju destinacija Bar. Učesnici seminara su takođe mogli da podijele svoja mišljenja i interesovanja Opširnije

Iskustva u sprovođenju projekta

Iskustva u sprovođenju projekta

Kao i prošle blogove i ovaj blog ću početi sa kratkim osvrtom na sve što je do sad urađeno na projektu „Window2Bar“ u organizaciji Biznis start-up centra. Od početka projekta svi dobro znamo kroz koje probleme smo prošli i još uvijek prolazimo u nadi da će maska, distanca Opširnije