Vizija i misija

BSC Bar je osnovan 2007. godine kroz projekat otvaranja poslovnih centara i inkubatora 2007-2010. Projekat je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Holandije a sproveden od strane holandske NVO SPARK. U sklopu projekta otvoreni su slični centri u Bitolju (Makedonija), Kragujevcu (Srbija), Prištini i Mitrovici (Kosovo). BSC Bar je dio ove regionalne mreže i sarađuje sa ostalim centrima na regionalnom nivou.

U 2009. godini u cilju postizanja održivosti centra upravljanje projektom preneseno je na lokalne partnere koji su oktobra iste godine registrovali Fondaciju Biznis start centar Bar. Osnivači BSC Bar su sedam institucija:

 • Opština Bar,
 • Fakultet za turizam Bar,
 • Srednja ekonomska škola,
 • Kulturni centar Bar,
 • Zavod za zapošljavanje Bar
 • Montenegro Biznis Alijansa i
 • Udruženje privrednika Bar

Misija BSC Bar je da svojom podrškom pomogne stvaranju povoljnog okruženja za ekonomski razvoj kroz podsticanje razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.

Ciljevi kojima se vodimo su:

 • da olakšamo stvaranje i rast malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori i time povećamo zaposlenost;
 • da podržimo razvoj obrazovnog sistema kako bi bolje zadovoljio potrebe tržišta rada;
 • da svojim programima utičemo na smanjenje biznis barijera;
 • da preduzetnicima početnicima obezbijedimo lakši pristup finansijskom kapitalu za pokretanje preduzeća;
 • da utičemo na jačanje institucionalne podrške za MSP.

Posebnu pažnju u radu posvećujemo mladima, ženama, manjinama i ugroženim grupama.

U sklopu BSC Bar u 2010. godini otvoren je Poslovni Inkubator koji ima za cilj da podrži razvoj start-up biznisa u Opštini Bar. Prostorije inkubatora date su na korištenje BSC-u Bar od strane Opštine Bar bez nadoknade i koriste se za razvoj preduzetništva. Trenutni kapaciteti Inkubatora su 34 prostorije za start up biznise, konferencijska sala i 2 sale za sastanke. Navedene prostorije start-up biznisi mogu koristiti pod povoljnim uslovima prvih 3 do 5 godina poslovanja.