Partneri

Tokom godina rada i postojanja BSC Bar je ostvario značajni napredak kada je formiranje partnerstva u pitanju. Partnerstva koja su formirana odnose se na saradnju u naporima ka ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i na saradnju u implementaciji dobijenih projekata. Ostvarili smo partnerstva sa sledećim institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu:

 • Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
 • UNDP
 • Ambasada SAD-a u Podgorici
 • IAL (Friuli Venezia Giulia)
 • Privredna komora Crne Gore
 • Univerzitet Crne Gore – Mašinski Fakultet
 • Udruženje poslodavaca
 • UDG
 • Yes Fondacija – Makedonija
 • Univerzitet Novi Sad- Fakultet Tehničkih Nauka
 • Tehnički Fakultet u Beču – TUWien

… i mnogi drugi.