“Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore” -  Vještine za posao Albanija-Crna Gora.

Fondacija Biznis start centar Bar u saradnji sa partnerima Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za međunarodni razvoj Albanije (AIDA) sprovodi  projekat “Vještine za održivo zapošljavanje i inkluzivni ekonomski rast prekograničnog područja Albanije i Crne Gore” -  Vještine za posao Albanija-Crna Gora. Projekat je podržan Programom prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014- 2020 kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA II).

Projektom je predviđena podrška razvoju preduzetničkih vještina i zapošljavanju mladih i žena kao ključne ciljne grupe, ali takođe i pružanje održive podrške poslodavcima u prekograničnoj oblasti.

Podrška je predviđena u prioritetnim razvojnim sektorima u prekograničnoj oblasti: turizmu, ugostiteljstvu, informaciono-komunikacionim tehnologijama, poljoprivredi i međusobno povezanim sektorima.

Uz konsultacije sa poslodavcima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama, doprinos ostvarenju cilja će se postići kroz:

- Povećane profesionalne vještine i kompetencije nezaposlenih mladih i žena kako bi se zadovoljile potrebe za zapošljavanjem u sektoru turizma, ugostiteljstva i ICT-a

- Razvijene vještine samozapošljavanja/preduzetništva – strateško planiranje, umrežavanje, marketing i prodaja, e-poslovanje – u oblasti ICT-a, turizma, ugostiteljstva, gastronomije i tradicionalnih zanata.

- Uspostavljen prekogranični brend za promociju lokalnih proizvoda i usluga.

 

Opšti cilj projekta: Olakšavanje pristupa tržištu rada za mlade ljude i žene u prekograničnim oblastima Albanije i Crne Gore.

 Očekivani rezultati projekta su:

(OC1):

Op1.1 Identifikovane i procijenjene mogućnosti u relevantnim razvojnim sektorima u CB regionu Albanije i Crne Gore kroz zajedničku CB konferenciju, sa fokusom na trendove tržišta rada i perspektive razvoja;

Op1.2 Razvijene i implementirane zajedničke teorijske i tromjesečne praktične obuke iz sektora turizma, IKT, ugostiteljstva i međusobno povezanih sektora za 30 nezaposlenih mladih i žena iz CB regiona (po 15 iz svake zemlje).

Op1.3 Realizovana sertifikovana obuka za poslovanje turističkih vodiča u Crnoj Gori i Albaniji za 10 nezaposlenih mladih i žena iz CB regiona (po 5 iz svake zemlje).

 (OC2):

Op2.1 Razvijen i implementiran zajednički sveobuhvatni program mentorstva za samozapošljavanje/preduzetništvo u oblastima turizma, IKT, ugostiteljstva, gastronomije i tradicionalnih zanata za 30 nezaposlenih mladih i žena iz CB regiona (po 15 iz svake zemlje).

Op2.2 Pripremljeno po najmanje 10 biznis planova da bi se pružila održivost i praćenje nakon završetka projekta i registrovano po 5 start-up biznisa u obije zemlje kako bi se pružio dodatni uticaj na tržište rada u CB oblasti Albanije i Crne Gore.

Op2.3 Kreiran jedan zajednički prekogranični promotivni video o potencijalima za samozapošljavanje u CB regionu, kao i o evoluciji poslovnih ideja/modela koje su razvili mladi i žene tokom projekta i očekivani uticaj na prekogranični region Albanije i Crne Gore.

(OC3):

Op3.1 Razvijena, brendirana i pokrenuta jedna onlajn marketinška i prodajna tačka proizvoda i usluga iz prekograničnog područja, u svrhu podsticanja lokalnog poslovanja i perspektive budućeg zapošljavanja i samozapošljavanja u CB region;

Op3.2 Trajna zajednička podrška, promocija i onlajn tačka razmjene iskustava za potencijalne preduzetnike iz CB oblasti ostvarena je stvaranjem mreže „Bez granica“ integrisane u veb stranicu/portal projekta i promovisane na platformama društvenih medija.