JAVNI POZIV ZA IZBOR MENTORA ZA PRUŽANJE PREDUZETNIČKIH OBUKA ZA MLADE ( 15-29 GODINA ) I ŽENE

JAVNI POZIV ZA IZBOR MENTORA ZA PRUŽANJE PREDUZETNIČKIH OBUKA ZA MLADE ( 15-29 GODINA ) I ŽENE

 

BSC Bar objavljuje Javni poziv za podnošenje ponuda za izbor pružalaca preduzetničkih obuka za mlade (15-29 godina) i žene u sklopu projekta ' Skills for Sustainable Employment and inclusive Economic Growth of Cross-Border Region of Albania and Montenegro - Skills for Jobs Albania-Montenegro', broj ugovora CFCU/MNE/219 , koji je finansiran u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) br.: EuropeAid/171769/ID/ACT/MULTI. Projekat se sprovodi u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom za razvoj investicija Albanije.

Javnim pozivom za sprovođenje paketa usluga za mlade (15-29 godina)  i žene predviđena su dva seta usluga. Prvi set odnosi se na usluge od strane mentora koji su dužni sprovesti uvodne obuke  i kreirati kratak priručnik Uputstva za početnike u biznisu. Ukupan broj pružalaca mentoring usluga je 5. Pružalac mentoring usluga je dužan sprovesti preduzetničku obuku iz svoje usko specijalističke struke u trajanju od 2 dana.

Naziv obuka:

a)             Poslovno-pravna pitanja i registracija biznisa

b)             Finansijsko upravljanje i računovodstvo

c)             Strateško planiranje i biznis model

d)             Marketing i prodaja 

e)             Digital/content marketing

 

Uz podršku  mentora, 15 učesnika će do kraja obuke razviti biznis planove i steći neophodna znanja za pokretanje sopstvenog biznisa.

Predviđeni budžet: nadoknada za mentora iznosi 300,00 eura bruto, po jednom danu obuke, odnosno ukupno 600,00 eura bruto za oba dana. U ovaj iznos uključeni su svi troškovi pripreme i realizacije obuke, uključujući prevoz i smještaj te izradu Upustva za početnike u biznisu.

 

Drugi set usluga uključuje individualne mentoring usluge za svakog od 15 učesnika koji treba da razviju svoje biznis planove. Pružalac mentoring usluga je dužan sprovesti individualna savjetovanja iz svoje usko specijalističke struke za svakog od 15 polaznika u trajanju od 20 sati po polazniku.

Naziv oblasti podrške:

a)     Poslovno-pravna pitanja i registracija biznisa                                                                                                                              

b)     Finansijsko upravljanje i računovodstvo                                                                                             

c)     Strateško planiranje i biznis model                                                                                                                   

d)     Marketing i prodaja                                                                                                                                                   

 e)     Digital/content marketing

 

Predviđeni budžet: Nadoknada za mentora iznosi 100,00 eura bruto, po jednom polazniku, odnosno za svih 15 polaznika ukupno 1500,00 eura bruto.  U ovaj iznos uključeni su  troškovi, prevoz i smještaj

Kandidati za mentore treba da imaju relevantno znanje i iskustvo u realizaciji  sličnih obuka. Prednost će se dati osobama sa prethodnim iskustvom u radu sa mladima i ženama.

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave treba da pošalju na email adresu: s.jovanovic@bscbar.org najkasnije do 29.02.2024. godine u 16.00 sati. Prijava treba da sadrži:

1) Popunjeni prijavni obrazac (dokument je priložen na dnu ove stranice)

2) CV kandidata u  kojem su jasno naznačeni iskustvo, reference u obavljanju sličnih poslova i znanje iz tražene tematike. Pravna lica takođe treba da dostave CV osobe koja će raditi na realizaciji obuke.