ERROR 404 – Obuka u Baru

BSC Bar je u okviru projekta ERROR 404 organizovao obuku o socijalnom preduzetništvu. Obuka je bila fokusirana na razvoj poslovnog modela, otvaranje poslovanja i upravljanje finansijama. Žene koje su učestvovale na obuci mogle su da steknu nove vještine za zapošljavanje.

Prvi dan obuke je podrazumijevao upoznavanje sa konceptom socijalnog preduzetništva – uključili smo različite lokalne i nacionalne NVO koje rade sa socijalnim preduzetništvom da učesnicama prezentuju svoje slučajeve i projekte, kao i opštinu da im predstavi svoju podršku.

Sledećeg dana smo radili na razvoju poslovnog modela i vođenju finansija njihovog poslovanja. Pristup je bio interaktivan i žene su mogle da nauče nove koncepte kroz interaktivni pristup. Mogle su da nauče kako će upravljati privrednim subjektom, donositi finansijske odluke, uvoditi inovacije itd.

Obuci su prisustvovale 22 polaznice iz naše ciljne grupe – nezaposlene žene koje žele da premoste jaz u svojim vještinama i kompetencijama i nađu zaposlenje kao i 15 predstavnica NVO, institucija i drugih organizacija za podršku koje žele da unaprijede svoje vještine u rodnoj osjetljivosti, kao i IT vještine.