Konto accounting doo

'Pohađali smo obuke i seminare o unaprijeđenju biznis vještina, a koristili smo i uslugu mentoringa od strane biznis centra. Takođe smo učestvovali na nekoliko sajmova privrednika na kojima smo predstavili svoj biznis i iskoristili mogućnost umrežavanja sa drugim privrednicima. Navedene usluge smo koristili besplatno i smatram da je podrška koju pruža biznis centar veoma značajna za privrednike, posebno za start-up biznise.' 

Snežana Čobić, Konto accounting doo, računovodstvena agencija