HOST consulting

Andrea Kavarić je uspješna mlada preduzetnica čiju karijeru kite brojna postignuća. Od svoje 22.  godine, po završetku osnovnih studija na Fakultetu za turizam Univerziteta “Mediteran”, angažovana je na istom fakultetu kao saradnica – predavačica. Od tada svoju profesionalnu karijeru ambiciozno gradi sa jasnim ciljevima koje želi postići. Danas je ona mlada doktorka nauka u oblasti međunarodnog hotelskog poslovanja i franšizinga. Doktorirala je 2019. godine na Fakultetu za turizam, Univerziteta “Mediteran” pod mentorstvom prof. dr Silvane Đurašević. Državna je stipendistkinja Ministarstva nauke za doktorska istraživanja. Završno doktorsko istraživanje sprovela je na Univerzitetu Agder u Norveškoj pod mentorstvom prof. dr Ilana Alona. Andrea je autorka nekoliko naučnih radova iz oblasti hotelskog poslovanja koji su objavljeni u renomiranim međunarodnim naučnim časopisima. Angažovana je takođe kao istraživačica i saradnica na brojnim međunarodnim projektima. Višegodišnja je predavačica na Univerzitetu “Mediteran”, autorka i predavačica online kursa na temu “Kako odabrati hotelsku franšizu”.

Nakon višegodišnje akademske karijere paralelno je razvijala i karijeru u privredi na poziciji zamjenice direktora u “Slavija Budva” hotelu koji pripada hotelskom lancu “Iberostar hotels”. Trenutno je angažovana kao predavačica na Fakultetu za kulturu i turizam na Univerzitetu “Donja Gorica”.

 Ovakva angažovanja na više polja, rad, ambicija i postignuća su osobine jedne zaista preduzimljive osobe koja ne gubi vrijeme već ga veoma svrsishodno planira i koristi, pa ne iznenađuje činjenica da je Andrea zagazila i u vode preduzetništva i javila se na naš konkurs za dodjelu mikrokredita za pokretanje biznisa.

“Budući da spajanje moje dvije karijere (akademske i praktične) nije bilo moguće sprovesti u kompanijama koje posluju na tržištu smatrala sam da je upravo to moja tržišna šansa. Sa iskustvom koje posjedujem iz hotelske industrije, iz istraživanja, edukacija i višegodišnjeg rada na međunarodnim projektima težim tome da moje preduzeće ”HOST consulting” stavi u funkciju sva moja znanja, a samim tim doprinese  privredi, akademskom sektoru i nauci. “HOST consulting” je konsultantska kompanija za pružanje usluga upravljanja hotelskim objektima i ostalim vidovima smještaja sa akcentom na preopening fazu hotelskog poslovanja, pripremu dokumentacija za hotelsko poslovanje, stvaranje timova, edukaciju i doedukaciju kadra i izradu strateških dokumenata.  Uska specijalnost kompanije je pregovaranje u procesu hotelskog franšizinga, savjetovanje prilikom odabira franšize i realizacija procesa primanja franšize. Kompanija će biti aktivna i na polju međunarodnih projekata i istraživanja”, naglašava Andrea.

Ideja za pokretanjem ovog biznisa se kod Andree javila još tokom studija, ali je bila svjesna da mora izgraditi karijeru i steći značajno iskustvo da bi mogla zakoračiti uspješno u ovaj projekat. Do sada je, kako kaže, bilo želje za realizacijom ovog projekta ali sada smatra da je i pravo vrijeme za to. U smislu potrebnog finansijskog kapitala ovaj biznis nije previše zahtjevan ali svakako jeste veoma zahtjevan u smislu intelektualnog kapitala. “Poslovi consultinga su izuzetno teški budući da iza vašeg imena mora da stoji višegodišnje iskustvo i rad. Za početak mi je bilo potrebno sedmogodišnje iskustvo i rad na sebi i sopstvenom usavršavanju”, ističe Andrea.

Budući razvoj svog biznisa gleda sa puno elana i pozitivne energije jer vjeruje u sebe i u ovaj projekat. Ima i značajne planove za dalji razvoj ove ideje, ali te detalje još uvijek ne otkriva. “Suština je da svoj biznis vidim prije svega kao prepoznatu i priznatu  kompaniju za upravljanje u turizmu od strane turističke privrede i kredibilnog partnera naučnoj zajednici u procesu istraživanja i realizacije projekata. Kompaniju u kojoj mladi ljudi uče i napreduju i postaju važni članovi naučne i stručne zajednice.”

Budući da je navikla da marljivo radi na svom profesionalnom usavršavanju, svoj radni dan u novoosnovanom biznisu vidi kao veoma aktivan i dinamičan, nadasve dobro isplaniran, dok u tom radnom danu mora pronaći i vrijeme za aktivnosti u raznim udruženjima u cilju prenošenja znanja na mlađe generacije i ohrabrivanja ka samozapošljavanju, preduzetništvu i inovacijama.

Smatra da je preduzetništvo jedini izlaz i spas naše i svjetske ekonomije posebno nakon pandemije COVID 19 i dodaje: “Era industrijalizacije se polako završava, kompanije koje zapošljavaju veliki broj ljudi streme sve više ka digitalizaciji i robotici. Ono što će biti izuzetno značajno u godinama pred nama su intelektualni kapital, kreativne industrije i specijalizovani jedinstveni proizvodi. Učenje preduzetništva je ključno, ali edukator u preduzetništvu ne može da bude bilo ko. Postoje posebne tehnike prenosa znanja o preduzentištvu, a razvijene su na Univerzitetu u Izraelu, zemlji koje ima dramatičan rast broja preduzetnika”.

 Andreina motivišuća poruka za mlade ljude je: “Rad je stvorio čovjek - to mora biti misao sa kojom se budite. Rad na sebi, rad za sebe i rad kao doprinos zajednici. Jedino kao jaka jedinka možete cijeniti dovoljno sebe i biti inspiracija drugima. Uspjeh je sačinjen i od mnogo padova - samo nastavi da radiš, neko je to već vidio. “

 Najveća podrška u brojnim postignućima i pokretanju sopstvenog biznisa su joj ljudi koje je upoznala u svojoj karijeri i sa kojima je imala priliku da sarađuje. “Svi oni koji su mi ikada rekli “Bravo, svaka čast”, sve njihove riječi podrške i dalje žive u meni... Sve zahvalnice mojih studenata i njihovi uspjesi. Moja porodica kojoj sam neizmjerno zahvalna, kuma koja nekad vjeruje u mene više nego ja. Moji mentori tokom studija i nakon njih. A velika podrška su mi bili i oni čiji mi je rad pokazao kako ne treba raditi i ophoditi se prema zaposlenima” naglašava Andrea.