ENTERPRISE EUROPE NETWORK PROGRAM

U saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća kao liderom, BSC Bar, Privredna Komora CrneGore i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, formirali su komzorcijum koji je kroz projekat finansiran od strane Evropske Komisije postao dio “Enterprise Europe Network” mreže koja broji preko 500 organizacija širom Evrope. Osnovna misija Enterprise Europe Network je pružanje praktičnih informacija i pomoć malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura, učestvovanje na tenderima, pristup informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, informacije o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije, posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja, stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju, kao i informacije i pomoć u Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj. BSC Bar je postao dio mreže 2008. godine kroz prvi poziv za projekat. 

Kroz lokalne poslovne organizacije, kao što je BSC Bar, Evropska preduzetnička mreža pomaže malim preduzećima da razvijaju nova tržišta, istražuju ili licenciraju nove tehnologije, te pristupaju sredstvima Evropske unije.   Uz pomoć Evropske preduzetničke mreže deseci hiljada malih i srednjih preduzeća svake godine učestvuju u posebnim događanjima namijenjenima spajanju različitih privrednih grana. Ta su događanja doprinijela stvaranju  partnerstva komercijalnog ili tehnološkog tipa. Kroz svoje sektorske grupe Mreža dopire i do malih i srednjih preduzeća iz specijalizovanih sektora, poput turizma, sektorske grupe za žensko preduzetništvo itd.                                                                                                                         

Saradnje se odvija prema sljedećoj proceduri:

  • Potrebno je da popunite jedan od navedenih formulara:
    •      BO/BR Form (BUSINESS OFFER ili REQUEST) – ukoliko želite da ostvarite poslovnu saradnju sa preduzećima širom EU
    •      TECHNOLOGY OFFER Form – ukoliko imate tehnologiju koju želite da ponudite
    •      TECHNOLOGY REQUEST Form – ukoliko ste u potrazi za novom tehnologijom       
  • Mi Vam pomažemo prilikom popunjavanja formulara (pismenim i usmenim putem)
  • Slijedi traženje partnera, preko Evropske preduzetničke mreže , u zemljama koje ste naznačili da želite da ostvarite direktan kontakt

        

Tokom proteklog perioda, BSC Bar je predstavio veliki broj crnogorskih preduzeća njihovim partnerima u EU. Mnoga od ovih preduzeća su po prvi put dobila priliku da se predstave na inostranom tržištu kao i na odgovarajućim sajamskim izložbama u okruženju. Više informacija o mreži, kalendar aktivnosti kao i partnerstva koja se traže možete naći na web sajtu projekta www.euroinfo.me