Učestvujte na Forumu i poslovnim susretima Jadransko-jonske regije

Business Start-Up Centar Bar vas poziva da učestvujete  na drugom Forumu za EU Strategiju za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) i poslovnim susretima koji će se održati 11. i 12. maja 2017. godine, u Janjini, Grčka.

Forum organizuju Europska komisija i vlada Grčke uz podršku EUSAIR Facility Point (strateški projekt finansiran iz INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa saradnje 2014-2020). Organizator poslovnih susreta je Europska mreža preduzetništva Grčke u saradnji s partnerima iz regije (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Albanija). Business Start-Up Centar Bar je suorganizator poslovnih susreta.

Događaj je prije svega prilika s ostvarivanje poslovne saradnje s akterima iz regije, kroz bilateralne, unaprijed dogovorene, sastanke i to za širok spektar različitih aktera iz privrednog sektora, predstavnike regionalnih, nacionalnih i lokalnih administracija, univerziteta, privredne komore, klastere, turističke organizacije i druge aktere u sektoru turizma, transporta, energije i održivog razvoja.

Osim toga, događaj daje mogućnost za uključivanje u proces razvijanja strategije pametne specijalizacije za Jadransko-jonsku regiju, te za uspostavu direktnog kontakta sa predstavnicima Evropske komisije, Mrežom poslovnih anđela, ministarstava i drugih institucija radi diskusije o mogućnostima predlaganja konkretnih projektnih ideja za dolazeće pozive i raspoloživim mogućnostima finansiranja.

Poslovni susreti, za organizacije i preduzeća iz Jadransko-jonske regije, održaće se 11. maja u prijepodnevnim satima.

Glavne teme događaja su:

    Turistička ponuda (proizvodi i usluge);

    Održivo i odgovorno upravljanje turizmom (inovacije i kvalitet);

    Diverzifikovana turistička ponuda;

    Turizam i komplementarni sektori (ICT, mobilnost, energetska efikasnost, zdravlje ...);

    Hrana i piće;

    Ribarstvo, akvakultura i plodovi mora;

    Upravljanje riječnim i pomorskim saobraćajem i uvezivanje unutrašnjosti s priobalnim područjem;

    Transnacionalna staništa i biodiverzitet;

    Energetske mreže;

    Rok za registraciju učesnika na Forumu je 3. maj, a na poslovnim susretima 5.maj 2017.Link za registraciju , program, kao i više informacija o Forumu se mogu pronaći na http://registration.adriatic-ionian.eu/2nd-eusair-forum/introduction/

 Link za registraciju i informacije o poslovnim susretima se nalaze na https://www.b2match.eu/eusair2017

Za više informacija kontaktirajte Sašu Jovanovića na br. 069328329 ili na email: s.jovanovic@bscbar.org