Sajam mladih inovatora

Biznis start centar Bar organizuje Sajam mladih inovatora 03. februara 2024. godine s početkom u 11 časova u svojim prostorijama na adresi Bulevar revolucije bb, Poslovni centar Kula A, V sprat.

Događaj organizujemo u sklopu istoimenog projekta  “Sajam mladih inovatora - inovativne ideje za održivi turizam i poljoprivredu”. Projekat je  finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru programa za podsticanje razvoja inovacione kulture i organizaciju edukacija u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.

Cilj projekta je doprinijeti razvijanju vještina kod mladih koje su potrebne u procesu razvoja inovacija s naglaskom na primjenu  istih u turizmu i poljoprivredi. Cilj je takođe i doprinijeti afirmaciji kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju kroz primjenu robotike, programiranja i modelovanja i 3D štampe. Do sada je preko 80 djece obučeno u pomenutim oblastima.

Cilj sajma je da demonstrira javnosti dječije radove i njihovu digitalnu kreativnost, primjenu STEM koncepta i inovativnih alata u obrazovanju djece i mladih, kao i da promoviše inovacije i otvorene inovacija kod privrednika.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sajmu i na taj način podrže razvoj digitalne kreativnosti i IT vještina kod djece i mladih u našoj loklanoj zajednici.

Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 01.02.2024. na email v.antunicevic@bscbar.org ili broj telefona 069379258