Radionice u sklopu projekta 'Sajam mladih inovatora - inovacije za odrziv turizam i poljoprivredu''

U sklopu porjekta 'Sajam mladih inovatora - inovativne ideje za održiv turizam i poljoprivredu' smo tokom novembra mjeseca organizovali radionice za djecu. Na radionicama smo kreirali izazove za inovacije. Pricali smo o zastiti životne sredine, turizmu i poljoprivredi i rješenjima koje možemo primijeniti u ovim oblastima koristeći računare, mBotove, 3D olovke i štampač. Cilj radionica je  da naše male polaznike podstaknemo da kreativno razmisljaju i da pronađu inovativna rješenja i njihovu praktičnu primjenu u okruzenju. Djeca su na radionicama savladala tehnike rada, a zatim su zajedno sa predavačima radila na izazovima za inovacije. Pripreme za sajam kojeg ćemo organizovati početkom naredne godine su uveliko počele. 

 

Projekat je finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru programa za podsticanje razvoja inovacione kulture i organizaciju edukacija u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.