Radionica 'Primjena pametnih tehnologija u turizmu'

Biznis start-up centar Bar organizuje besplatnu radionicu 'Primjena pametnih tehnologija u turizmu'07. i 08. juna 2021. Radionica će se održati u terminu od 9-14 časova (sa pauzama) u Biznis start-up centru u Baru (Bar, Bulevar revolucije bb, Poslovni centar „Kula A“, sprat V), a svi zainteresovani koji ne mogu fizički prisustvovati, radionicu mogu pratiti online, uživo putem zoom platforme.

 Teme koje će se na radionici razmatrati su:

 1. Istraživanje digitalnog tržišta i definisanje ciljnih grupa potrošača;

2. Dostupnost digitalnih kanala i upotreba u svrhe povećanja tržišta i prodaje turističkog proizvoda;

3. Kreiranje marketing strategija zasnovanih na pametnim tehnologijama;

4. Upotreba modernih alata za bolje prezentovanje destinacije i ponude u njoj.

 

Radionica je prvenstveno namijenjena privrednicima u oblasti turizma, a svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacionog formulara istaknutog na dnu ove stranice i slanjem na email v.antunicevic@bscbar.org ili putem telefona 069379258 najkasnije do 04. juna.

Predavačica na radionici je Anđela Đokić, specijalista menadžmenta i marketinga u turističkoj djelatnosti, a digitalnim marketingom se bavi sedam godina upravljajući dijelom globalne mreže putnih vodiča za Crnu Goru – My Guide Montenegro. Osnivačica je koncepta FitCamp Montenegro, a svoje znanje iz oblasti preduzetništva i digitalnog marketinga je razvijala sa timovima iz Velike Britanije i Holandije.

Organizovanje radionice je aktivnost projekta „Window2Bar”, br. ugovora CFCU/MNE/140, Program: IPA II-Multi – Annual Action Programme for Montenegro of Employment, Education and Social policies (2015-2017). Cilj projekta je doprinos kreiranju inovativnih turističkih proizvoda i servisa uz korištenje pametnih tehnologija i alata u opštini Bar. Do sada je kroz projekat razvijena metodologija i sprovedeno istraživanje sa stejkholderima u turizmu i turistima i postavljena je bikon tehnologija na 5 lokacija u Baru na kojima će turisti kroz gejmifikaciju saznati više o kulturno-istorijskoj ponudi Bara i ponudi lokalnih privrednika.