Pre-trening o otvorenim inovacijama

U BSC Bar je u periodu od 06. do 09. jula, u okviru projekta 'Youth 4 Open Innovation'(Mladi za otvorene inovacije), sufinansiranog kroz Erasmus + program EU, organizovan pre-trening sa ciljem razvoja modula za obuke iz oblasti otvorenih inovacija. Učesnici pretreninga bili su stručnjaci i treneri iz partnerskih institucija: Tehnološkog parka INTERA iz Mostara (Bosna i Hercegovina), FUDS-a iz Nove Gorice (Slovenija) i BSC-a Bar (Crna Gora). Na ovom pre-treningu razvijeno je 8 modula za obuku koji će mladim ljudima pružiti priliku da steknu inovativna znanja i vještine koje će biti potrebne za buduće poslove. Moduli obuke biće organizovani na jesen 2021. godine u Mostaru i Baru, a studenti i drugi mladi učesnici obuke će steći komunikacijske vještine, tehničke vještine, medijsku pismenost, vještine programiranja itd. Neke od tema koje će se razviti su: programiranje pomoću Arduina, Eksel za Menadžere, Razvoj aplikacija, Osnove digitalnog marketinga, Razvoj poslovnih modela, Dizajnersko  razmišljanje ...

 

Projekat 'Youth 4 Open Innovation' ima za cilj da podstakne i promoviše otvorene inovacije. Organizovanje pred-obuke dio je VP2 - Primjena niza neformalnih obuka za studente i omladinu za unaprijeđenjje njihovih preduzetničkih i inovacionih veština u cilju podsticanja otvorenih inovacija.

 

Neformalni treninzi će pomoći mladima da razviju svoju kreativnost i inovacije, što uključuje definisanje problema, pronalaženje načina za rješavanje istih i odabir  pravca djelovanja. Na ovaj način obuka će doprinijeti smanjenju jaza između kompetencija koje su stekli mladi i potreba tržišta rada.