Poziv za učestvovanje u stvaranju alata za zastupanje preduzetništva mladih

Savez za preduzetništvo mladih zapadnog Balkana objavljuje poziv organizacijama civilnog društva i preduzetnicima sa zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo , Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) da učestvuju u procesu kreiranja alata za zastupanje omladinskog preduzetništva  tokom trajanja pandemije  Covid-19. Stvorenom alatu za zastupanje pomoći će Alijansa za omladinsko preduzetništvo na zapadnom Balkanu, preko koje će sprovoditi svoje aktivnosti za podršku preduzetništvu mladih u regiji.

Organizacije civilnog društva i preduzetnici koji se prijave na ovaj poziv, imaće priliku sarađivati ​​u procesu kreiranja preporuka za politiku podrške omladinskom preduzetništvu  tokom trajanja pandemije Covid-19. Učesnici će biti podijeljeni u tri grupe:

a) radna grupa za izradu preporuka za privatni sektor

b) radna grupa za izradu preporuka za javni sektor

c) radna grupa za izradu preporuka za civilni sektor

 Radne grupe sastajaće se na  radionicama jednom sedmično u razdoblju od juna do jula 2021. godine.

 Zainteresovane organizacije i preduzetnici trebaju se registrovati na sljedećem LINKU:

 

Savez za preduzetništvo mladih na zapadnom Balkanu je  neformalna mreža organizacija civilnog društva koju su osnovali  YES -Fondacija za preduzetništvo mladih, BSC Bar i Inovacioni centar Banja Luka.

YES-Fondacija za preduzetništvo mladih i njeni partneri podržani su od strane RYCO-a u četvrtom pozivu za prijedloge projekata koji kofinansira Evropska unija.