Posjeta ambasadorke SAD Ostrosu

Ambasadorka SAD g-đa Margaret En Uehara 29. marta posjetila je udruženje žena NVO „Kranjanija“ iz Ostrosa. Ovo udruženje okuplja žene iz ruralnih sredina Krajine koje žele da unaprijede svoj kraj i očuvaju tradicionalne vještine i kulturno nasljeđe ove oblasti.

NVO „Kranjanija“  osnovana je kroz projekat „Osnažene žene – bogatije društvo“ koji je sproveo Biznis Start Centar Bar uz podršku Američke ambasade. Osnivanje udruženja kao i otvaranje kancelarije za žene pomognuto je zajedničkim doprinosom Američke ambasade, Opštine Bar i Kancelarije za rodnu ravnopravnost, Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

Prilikom posjete ambasadorka SAD-a upoznala se sa tradicjom kraja, problemima sa kojima se susrijeću žene u ovoj udaljenoj ruralnoj sredini ali i sa planovima za razvoj samog udruženja i čitavog kraja. NVO „Kranjanija“ koja je poznata i po izradi ručno rađenih tradicionalnih proizvoda i suvenira izrađenih korištenjem starih tehnika rada (tkanje, heklanje i pletenje) u kombinaciji sa novim dizajnom planira da u narednom periodu znatno usmjeri svoj rad u otvaranje socijalnog preduzeća koje bi upošljavalo žene iz lokalnog kraja.

Predsjednica udruženja g-đa Senada Ramušević pozdravila je prisutne uz riječi zahvalnosti za pruženu podršku: „Naš cilj je da idemo dalje i da ne odustajemo i zahvalne smo svima što sad mi imamo našu kancelariju, punu sa radnom opremom , gdje se sastajemo, radimo i družimo se u slobodno vrijeme“.