Pobjednici Takmičenja za najbolji biznis plan 2020.

Na ovogodišnji konkurs Takmičenja za najbolji biznis plan pristiglo je ukupno 7 biznis planova. Posto je ovogodisnji konkurs aktivnost projekta podrske omladinskog preduzetnistva podrzanog od strane Ambasade SAD-a u Podgorici, raspisan je bio iskljucivo za mlade osobe do 35 godine starosti. Za finansiranje je selektovano svih  7 biznis planova. Оdluku o najboljim biznis planovima donio je stručni žiri sastavljen od predstavnika partnerskih institucija.

Prvo mjesto na Takmičenju osvojila je preduzetnica Dr. Andrea Kavarić sa biznis planom „I’mpossible “, koji podrazumijeva  pružanje konsultantskih usluga iz domena hotelskog menadžmenta sa fokusom na posredovanje u ugovaranju hotelskih franšiza kao i implementacijom standarda i obaveza iz franšiznih ugovora. Takođe, preduzeće će pružati usluge vezane za upravljanje hotelskim preduzećima, baviće se izradom strategija, budžeta, kadriranjem, edukacijom kadra, kao i izradom akcionih planova na operativnom i strateškom nivou.

Komisija je izdvojila ovu ideju na osnovu tri kriterijuma, odnosno inovativnosti, analize tržišta i finansijske održivosti .

Ostala preduzeća i preduzetnici koji su stekli pravo na kredit su: Jovana Pavlović  sa idejom ,,Osavremenjavanja i širenja ponude ugostiteljskog objekta” , Danilo Arsenijević iz preduzeća ,,Arss team Co. doo“ za ideju ,, Unapređenja autolimarske radionice”  , Ana Arsenijević iz preduzeća ,,Justicija d.o.o.” sa biznis planom ,,Izrada internacionalne platforme za pružanje pravnih usluga”,  Katarina Sekulić  sa biznis planom ,,Cukor – Hungarian pastry and coffe shop”, Nataša Plamenac sa idejom  opremanja poslastičarnice, i Jelena Pejanović sa idejom proizvodnje domaćih sokova - Ukus i tradicija Pejanović.

Nagrađeni idejni projekti su, prema ocjeni Komisije, na najbolji način pristupili rješavanju izazova u okruženju i pružili najtemeljniju i sveobuhvatnu analizu svih segmenata razrade biznis ideje i biznis plana koji su zahtijevani u prijavnom formularu.