Konferencija „Modaliteti podrške razvoju preduzetništva i inovacija na Cetinju”

BSC Bar je u saradnji sa Prijestonicom Cetinje organizovao konferenciju „Modaliteti podrške razvoju preduzetništva i inovacija na Cetinju”.  Konferencija je održana 16. aprila 2015. godine u terminu od 11 - 13 časova u Sali Skupštine Prijestonice.

Cilj konferencije bio je razmatranje stanja i perspektiva razvoja preduzetništva na Cetinju, sa posebnim naglaskom na omladinsko i žensko preduzetništvo. Na  konferenciji se govorilo o modelima finansijske podrške biznisa, postojećim programima Investiciono-razvojnog fonda, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i o mogućnostima uspostavljanja kreditnog fonda za podršku omladinskog preduzetništva na Cetinju.

Na konferenciji je premijerno prikazan film 'Preduzetnički poduhvati' pripremljen u sklopu istoimenog projekta koji je implementirao BSC Bar, a podržala Ambasada SAD-a u Podgorici. Film je realizovan od strane produkcije NVO Bubulj, u režiji Dejana Senića i Aleksandre Bojić.

Film se nalazi na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=lnCTYXju-lE