Izazovi za inovacije - projekat 'Sajam mladih inovatora - inovativne ideje za odrziv turizam i poljoprivredu'

Projekat Sajam mladih inovatora - inovativne ideje za održiv turizam i poljoprivredu' nam protiče prema planu. U saradnji sa Igorom Perčobić iz IT preduzeća 'Abordage'doo i Ajlom Jadadić iz Omladinskog kluba Bar na radionicama smo djeci postavljali  izazove, odnosno zadatke u programiranju kako bismo im predstavili primjere na kojima se naucena znanja mogu iskoristiti.

Cilj je da osobe koje su aktivne u privrednom sektoru kod djece podignu svijest o tome kako se stečena znanja mogu praktično primijeniti, odnosno što sve mogu postići sa IT alatima u realnom životu. 

Pripremamo se polako za sajam, kreiramo izazove kako bi novim alatima riješili probleme u turizmu, poljoprivredi, kreirali nove suvenire, osmislili nove projekte i slično.

Projekat je finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru programa za podsticanje razvoja inovacione kulture i organizaciju edukacija u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore.