Direktorica BSC Bar izabrana za Predsjednicu Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore

Direktorica BSC Bar, Ivana Tomasevic je na sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore izabrana za predsjednicu, dok je za njenu zamjenicu izabrana Slavica Striković iz NVO „Ženska akcija“.

Na sjednici su verifikovani mandati članicama Koordinacionog odbora - privrednicama, predstavnicama Skupštine Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, institucija i NVO sektora. Koordinacioni odbor će se, između ostalog, zalagati za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za uključivanje žena u preduzetništvo, unapređenje njihovog položaja na tržištu rada, aktivno učestvovati u izradi i implementaciji dokumenata u cilju definisanja mjera podrške ženskom preduzetništvu. Pratiće sprovođenje Strategije za žensko preduzetništvo 2015-2020. godine, predlagati donošenje propisa za otklanjanje biznis barijera, sarađivati sa domaćim i međunarodnim institucijama i asocijacijama koje podržavaju ekonomsko osnaživanje žena, organizovati učešće na sajmovima, pružati pomoć prilikom apliciranja za projekte koje finansira EU.

'Uvjerena sam da će Ivana Tomašević, koja dugi niz godina aktivno radi na unapređenju i promociji ženskog preduzetništva i dijeli svoja znanja sa drugima bez ikakve zadrške, biti dobra podrška radu ovog odbora. Pošto je kontinuitet veoma bitan, Slavica Striković, koja je do sada vodila ovaj Koordinacioni odbor, činiće sa Ivanom Tomašević odličan tim – ocijenila je Nada Drobnjak iz Skupštine Crne Gore.

Predsjednica Koordinacionog odbora dr Ivana Tomašević zahvalila je preduzetnicama na povjerenju.

- Otkako sam se vratila iz inostranstva, posvetila sam se razvoju biznisa i preduzetništva, te uglavnom radila sa ugroženim kategorijama i stanovništvom iz ruralnih sredina. Nadam se da će mi ovaj odbor i dalje biti inspiracija za priče o uspjehu, da ćemo ostvariti brojne ideje i razviti mrežu čiji značaj prevazilazi okvire biznisa – kazala je Tomašević.

Usvojeni su Poslovnik KO i Program rada za 2019. godinu.

Sekretarka Koordinacionog odbora Jelena Golubović govorila je o sadašnjem statusu ženskog preduzetništva. Najnoviji podaci pokazuju da je sve više žena koje pokreću i vode sopstveni biznis. U 2011. godini, prema podacima Poreske uprave, broj preduzetnica, kao i vlasnica mikro, malih i srednjih preduzeća iznosio je 6.200, dok ih je u 2017. godini bilo 8.580 što je 24,3% od ukupnog broja privrednih subjekata.

Podaci o učešću žena u odlučivanju nijesu ohrabrujući, jer su muškarci na rukovodećim pozicijama mnogo zastupljeniji od žena.

- Kontinuirano treba raditi na podsticanju razvoja ženskog preduzetništva, edukaciji žena koje planiraju da osnuju svoj biznis ili su već preduzetnice ili vlasnice MMSP, na otklanjanju barijera, umrežavanju i jačanju saradnje sa drugim asocijacijama koje aktivno rade na podsticanju preduzetništva, promovisati žene preduzetnice i omogućiti im bolji pristup finansijama – zaključila je Golubović.