Direktorica BSC-a predstavila aktivnosti na polju preduzetnistva Rotary clubu Bar

BSC Bar je sinoc dobio priliku da predstavi svoj program, poslovni inkubator, projekte i aktivnosti na sjednici Rotary Cluba Bar. Rotary je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta u cilju pružanja humanitarne pomoći i podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama. Njihov klub u Baru je veoma aktivan u pružanju donatorske pomoći bolnici, školama, NVO sektoru i
ostalim institucijama koje rade sa najugroženijim kategorijama stanovništva. BSC Bar je na sjednici prezentirao 2 projekta:
1. Error 404 koji je fokusiran na unaprijđenje digitalnih vještina nezaposlenih žena koje su u riziku socijalne isključenosti
2. Window2Bar koji radi na uspostavljanju pametne turističke destinacije i boljoj umreženosti centralnog i ruralnih djelova Bara u cilju razvoja turizma i zapošljavanja.

Fondacija BSC Bar kroz podršku poslovnog inkubatora daje značajan doprinos razvoju preduzetništva i zapošljavanja u Baru pa je cilj predstavljanja bio identifikovati zajedničke programe podrške mladima u Baru, posebno ženama kako bi što bolje prepoznale svoj preduzetnički potencijal i usmjeravale svoje obrazovanje ka potrebama tržišta rada.