BSC Bar zapošljava mladog istraživača iz oblasti informacionih tehnologija

BSC Bar oglašava potrebu za zapošljavanjem mladog istraživača u oblasti informacionih tehnologija. Zapošljavanje je predviđeno u sklopu projekta 'Window2Bar' koji ima za cilj da doprinese razvoju Bara kao pametne turističke destinacije kroz stvaranje inovativnih turističkih proizvoda i usluga uz korišćenje pametnih tehnologija i alata. Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz 'Šemu kolaborativnih grantova za inovativne projektne ideje' koju sprovodi Ministarstvo nauke.

Tokom narednog perioda, BSC Bar će zaposliti mladog istraživača koji će raditi na  unapređenju znanja i razumijevanju razvojnih mogućnosti lokalnog turizma kroz inovacije.  Mladi istraživač  će biti zaposlen puno radno vrijeme i radiće na Ugovoru o radu sa BSC Bar. Trajanje zadatka je 14 meseci, datum početka mora biti u periodu od 01. do 15. juna kako bi osoba mogla da dovrši projekat i kompletira budžet.

Mladi istraživač na projektu terenskog istraživanja upotrebe iBeacon-a i koncepta gejmifikacije u turizmu i kulturnoj promociji će raditi na tehničkom razvoju projekta zajedno sa konsultantom / tehničkim istraživačem na implementaciji iBeacon softvera i hardvera u Baru. Isti će raditi na: projektovanju unosa informacija u sistem, traženju najintuitivnihih metoda za korišćenje sistema od strane turista, tehničkom pozicioniranju iBeacon na osnovu preporuka. Na osnovu opisa posla iskustvo osobe mora biti u tehničkim naukama tj. iz oblasti informacione tehnologije.

Osoba će takođe raditi na prikupljanju podataka, agregiranju, istraživanju i pisanju istraživačkog rada uz superviziju stručnog istraživača (eksperta) u iBeacon tehnologiji u turizmu i Koordinatora projekata.

Kvalifikacije i vještine:

Mladi istraživač mora biti istraživač prvog nivoa (doktorand – Kandidat za doktorski rad) ili priznati istraživač (posjeduje doktorat, ali još uvijek u ranoj fazi istraživanja) na osnovu definicije istraživačkog saveta Evrope.

Prednost će imati kandidati s istom kvalifikacijom koji govore engleski jezik i  poznaju IBM SPSS Statistics 25 i / ili Tableau 2018.3

Oblast rada i zadaci:

Mladi istraživač će raditi uz podršku stručnog istraživača iBeacon-a i koncepta gejmifikacije u turizmu. Poslovi će biti iz oblasti izrade specifikacije softvera, planiranje pilot projekta, odabir lokacije, saradnja sa zainteresovanim stranama (Opština Bar, Kulturni centar i Turistička organizacija Bar), istraživanje, intervjuisanje najmanje 60 predstavnika poslovnog sektora, prikupljanje članova baze podataka i korisnika buduće platforme, predstavljanje rezultata istraživanja i publikacija. Stručni istraživač će nadgledati i kontrolisati rad mladog istraživača / izvođača radova i pružiti odobrenje za rezultate istraživanja.

Specifični zadaci:

• Pisanje izvještaja o istraživanju i naučnih publikacija kako je određeno u projektu.

• Rad na razvoju i primjeni turističkih proizvoda i logističkih inovacija i poslovnog modela spin off kompanije

• Rad na aktivnostima komunikacije i vidljivosti projekta Window2Bar , specificiranih u C&A planu.

 • Ostale aktivnosti projekta Window2Bar koje  delegira koordinator projekta

Rezultati rada mladog istraživača:

Kao što je navedeno u projektnom prijedlogu, rezultati rada mladog istraživača biće:

-1 inovativni turistički proizvod i 1 turistička logistička inovacija - jedan pilot projekat realizovan u Baru

-1 Istraživanje sa preporukom – navedeno istraživanje biće urađeno u saradnji sa celim timom,

-1 Poslovni model spin-off kompanije,

- Objavljena 2 naučno-istraživačka djela gde je osoba vodeći autor ili makar jedan od istraživača

- 10 medijskih objava (ovo je u formi bloga o određenoj IT temi u skladu s projektom – npr neki nalaz istraživanja koji treba objaviti i predstaviti široj javnosti).

Za prijavu na konkurs potrebno je na email adresu i.tomasevic@bscbar.org najkasnije do 26. maja 2020. do 23: 00h poslati sljedeća dokumenta:  

- CV u slobodnoj formi 

 - Kopiju diplome o stečenom zvanju ili potvrda izdata od fakulteta da je kandidat doktorand

 

 Za sve ostale informacije možete se obratiti BSC Bar-u na 030 686 -380