BSC Bar zapoceo sprovodjenje novog projekta 'SUPPORT4SME'

Nevladina fondacija Biznis start centar Bar je započela sprovođenje novog projekta “SUPPORT4SME” koji finansira Kraljevina Norveška preko projekta “Norveška za vas – Crna Gora”.  Cilj projekta je doprinos rastu i razvoju šest malih biznisa koji se bave proizvodnjom i to kroz unaprijeđenje njihovih kapaciteta i kroz minimiziranje njihovih slabosti u poslovanju.  BSC Bar će u partnerstvu sa Opštinom Bar pomenuti projekat sprovoditi tokom narednih devet mjeseci, odnosno do kraja novembra 2022. godine.

Aktivnosti projekta obuhvataju podršku šest mapiranih preduzeća iz lokalne zajednice: “Tap Jović br.1” doo, “Jugopapir” doo, “Biotrend” doo, “Ukus i tradicija Pejanović” doo, “Olivmont” doo i “Denida” doo. Podrška će se odnositi na nabavku opreme za proizvodnju, unaprijeđenje softverskih rješenja i konsultantske i mentorske usluge.

Očekivani rezultati projekta će se ogledati u ojačanim kapacitetima ciljanih preduzeća u smislu poboljšanja njihovih marketinških performansi, širenja tržišta, jačanja izvoznih performansi, uvođenja digitalizacije, te primjene inovativnih pristupa u proizvodnji i postizanja veće efikasnosti i otpornosti.

Pored direktne podrške ciljanim preduzećima, koja predstavlja okosnicu projekta i koju pokriva najveći dio budžetskih sredstava, planirane su i aktivnosti koje će ojačati kapacitete BSC Bar za podršku potencijalnih preduzetnika i malih i srednjih preduzeća. Ove aktivnosti odnose se na sertifikaciju programa treninga BSC Bar o započinjanju biznisa, kao i podršku u edukaciji o crowdfunding-u.

Takođe, posebno je planirana i promocija podržanih biznisa i to ne samo radi promovisanja programa i projektnih aktivnosti već i radi podizanja svijesti i motivisanja ostalih preduzeća da se umreže sa institucijama/organizacijama podrške radi jačanja sopstvenih kapaciteta i postizanja boljih rezultata u poslovanju.

 Projekat „Norveška za vas – Crna Gora” kroz prvu fazu od decembra 2018. do jula 2021, doprinio je ujednačenom socio-ekonomskom razvoju Crne Gore sa fokusom na 16 najmanje razvijenih lokalnih samouprava, kroz povećanje mogućnosti za zapošljavanje, podršku socijalnoj koheziji i unaprijeđenje lokalne infrastrukture. Kroz drugu fazu projekta koja traje od jula 2021. do septembra 2023., projekat će podržati unaprijeđenje efikasnosti i efektivnosti podrške za razvoj i transformaciju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i unaprijeđenje inovacionog ekosistema i jačanje institucija zaduženih za razvoj inovacija u Crnoj Gori, u skladu sa novim zakonskim i strateškim okvirom i najboljim evropskim praksama.