BSC Bar prezentirao podršku start-up preduzećima na edukativnom seminaru IRF-a i ZZCG “Šansa za posao” u saradnji sa Opštinom Bar

Edukativni seminar pod nazivom „Šansa za posao“, je zajednički projekat Investiciono razvojnog fonda (IRF) i Zavoda za zaposljavanje Crne Gore(ZZZCG) u saradnji sa Opštinom Bar. Prezentacija projekta održala se u četvrtak 08. marta 2018. godine u velikoj sali Opštine Bar sa početkom u 13:00 časova.

Prisutnima se u ime domaćina obratio predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić, kao i direktor ZZZCG g. Suljo Mustafić, dok je predsjednik odbora direktora IRF-a dr Zoran Vukčević prezentovao Program.

Ovaj projekat se sprovodi u cilju animiranja i davanja podrške nezaposlenim licima, informisanja i davanja podrške posebnim ciljnim grupama (mladi, žene, visokoškolci, tehnološki viškovi, individualni proizvođači) kroz finansijsku i nefinansijsku podršku ove dvije institucije kako bi ista otpočela svoj biznis.

U drugom dijelu programa predstavnici IRF u saradnji sa prestavnicama ZZZCG i BSC Bar detaljnije su prezentirali podršku kroz diskusiju sa učesnicima.

BSC Bar je na seminaru predstavio svoj vid ne-finansijske podrške za preduzetnike i nezaposlena lica. Naime, kroz program podrške start-up ova lica mogu na obukama koje ogranizuje BSC Bar: selektovati i testirati biznis ideju, procijeniti tržište i finansije i razviti svoj biznis plan. Ukoliko preduzeće nije registrovano u saradnji sa partnerima BSC Bar može dobiti podršku u registraciji. U poslovnom inkubatoru BSC Bar preduzetnici početnici mogu dobiti i poslovne prostorije pod povoljnim uslovima.

U cilju pružanja edukativne podrške nezaposlenim licima kao i postojećim malim i srednjim preduzećima koja žele da apliciraju za kredite IRF BSC Bar će u narednom periodu organizovati edukativne radionice za izradu Biznis plana za IRF. Ukoliko želite da uzmete učeđće u radionicama molim vas da popunite aplikacioni formular i da ga pošaljete na adresus.jovanovic@bscbar.org najkasnije do 15-tog u mjesecu za mjesec za koji aplicirate. Radionice će biti organizovane za najmanje 5 polaznika.