Organizovanje seminara u sklopu projekta “Pametni turizam -  Inovacije i transfer znanja u sektoru turizma”

Biznis Start Centar Bar  zajedno sa Univerzitetom Mediteran Fakultet za Turizam i Abordage doo u petak 31.03.2017 u Hotelu Ramada, Podgorica organizovao je seminar na temu saradnje izmedju privrede i akademskih institucija iz oblasti turizma u okviru projekta “Pametni turizam -  Inovacije i transfer znanja u sektoru turizma”. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije kroz program “Razvoj ljudskih resursa”.

Cilj seminara je bio da se, kroz diskusiju učenika, dodje do odgovara na 2 pitanja:

1. Kakav je postojeći kapacitet malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori koja posluju u sektoru turizma da sprovode i koriste inovativne procese i procedure i kako da kroz saradnju sa akademskim institucijama oni unaprijede svoje kapacitete?

2. Koji je set vještina koji studenti iz oblasti turizma trebaju da razviju u toku školovanja kako bi se bolje spremili za trziste rada?

Zelimo da naglasimo da je prilikom seminara bilo prezentirano istraživanje koje je sproveo Fakultet za turizam sa preduzećima koja rade u sektoru turizma na navedenoj temi. Isto tako, održane su veoma zanimljive i poučne prezentacije od strane: Prof. dr Silvane Đurašević i  g-din Thomasa Pavlovića.

Zaključke sa ovog seminara koji su donešeni u cilju unapređenja saradnje privrede i akademskog sektora kao i identifikovanja novih polja za saradnju objedinio je  Prof. dr Darko Lacmanović i biće prezentirani u Izvještaju-Analizi koja će biti publikovana kao rezultat projekta.