Usluge

Smjernice za izradu biznis plana

Objašnjenja i pitanja su namijenjena da se njima rukovodite, niste obavezni da odgovorite na svako pitanje i istim redom.
Slobodno pišite sopstvenim stilom;
Vaš biznis plan treba da bude odraz Vaših sposobnosti i ambicija!

Djelovi biznis plana:

Opšti podaci o vašem biznis planu (1-2 strane)

 • Biznis: Ukratko opišite Vaš proizvod/usluge; Po čemu je Vaš proizvod poseban? Ko će kupiti Vaš proizvod/usluge?
 • Preduzetnik: Predstavite sebe. Zašto želite da započnete ovaj biznis? Kakva su Vaša očekivanja od danas do 3 godine nakon danas? Objasnite kako ćete ovaj biznis učiniti uspješnim.

Proizvod/usluge (2 strane)

 • Prijedlog biznisa: Opišite Vaš proizvod/usluge i opišite kakvu će vrijednost imati za potrošače.
 • Proizvodnja: Kako ćete proizvoditi Vaš proizvod/usluge? Gdje će se obavljati vaša proizvodnja? Kakav (grubi) materijal Vam je neophodan? Opišite mašine i opremu koja vam je neophodna. Kako ćete dobiti te materijale i opremu?

Pregled tržišta (2 strane)

 • Ko su Vaši potrošači?: Koji će tip ljudi kupovati Vaš proizvod/usluge? Koje su oni starosne dobi? Gdje oni žive? Koliko zarađuju? Šta žele? Šta im je potrebno? Zašto će kupovati Vaš proizvod/usluge? Opišite gdje su locirani Vaši potrošači (npr. gradovi, područja, plaže, taksi stajališta, pijace, itd.) Koja su najbolja mjesta za prodaju Vašeg proiozvoda?
 • Koliko je veliko Vaše tržište? Koja je količina potencijalnih potrošača? Da biste to izračunali, uzmite broj ljudi unutar regije ili opštine i procijenite procenat populacije koja bi stvarno mogla kupiti Vaš proizvod/usluge (napravite umjerenu procjenu, nemojte precjenjivati!)
 • Inovativnost i takmičarska prednost: Da li je Vaš proizvod/usluge nešto novo? Da li slični proizvodi/usluge već postoje? Koji je njihov uspijeh? Šta čini Vaš proizvod/usluge inovativnim? Zašto je drugačiji od ostalih? Kako ćete znati da će ljudi kupovati Vaš proizvod/usluge umjesto drugih sličnih proizvoda?

Marketing i Prodaja (2 strane)

 • Marketinški plan: Kako će Vaši potrošači saznati za Vaš proizvod/usluge? Koja ćete sredstva koristiti da doprete do Vaših potrošača? (promocije, mediji, reklame, bilbordi, itd.) Do koliko ljudi ćete dopreti kroz Vaš marketing i koliki procenat njih će kupiti Vaš proizvod/usluge
 • Distribucija: Ko će ustvari prodavati proizvod? Hoćete li direktno prodavati i isporučivati kupcima? Ili ćete koristiti trgovce na malo i veliko? Ako je to slučaj koliko će koštati prodaja i distribucija Vašeg proizvoda/usluga?
 • Cijena: Po kojoj cijeni ćete prodavati Vaš proizvod/usluge? Napravite pregled prodajne cijene proizvoda (šta je sve uključeno u prodajnu cijenu), uključujući troškove proizvodnje, distribucije, promocije, prodajne marže, itd.
 • Prodaja: Kolika će biti Vaša marža profita? Koliko ćete proizvoda/usluga prodati u prvoj i drugoj godini?

Struktura kompanije (1 strana)

 • Tim menadžera: Hoćete li sami uspostaviti biznis ili će raditi sa drugima? Koja će biti Vaša uloga u biznisu? Ukoliko imate članove tima koja će biti njihova uloga? Objasnite kako ćete napraviti ovaj biznis uspješnim.
 • Ljudski resursi: Koje vrste stručnosti, kompetencije i vještina su potrebne za biznis? Kako ćete steći tu stručnost i vještine? Da li će biti potrebno da zaposlite dobro obučene ljude da bi učinili Vaš biznis uspješnim?
 • Pravni status: Pod kojim pravnim statusom će Vaš proizvod/usluge biti komercijalizovani? (npr. društvo sa ograničenom odgovornošću, preduzetnik itd.) Koje dozvole ili licence su Vam potrebne i kako ćete ih dobiti?

Faktori uspjeha i rizika (1 strana)

 • Faktori uspjeha: Šta Vam je potrebno (osim novca) da učinite Vaš biznis uspješnim? (npr. biznis partneri, savjeti, obuka, mreža itd.)
 • Rizici: Upotrijebite SWOT Analizu da naznačite mogućnosti i rizike (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Molimo analizirajte: 1. izvor rizika, 2. mogućnost da se dogodi, 3. efekat njegovog dešavanja i 4. koje mjere možete preduzeti da biste ga izbjegli/umanjili njegov uticaj.

Finansijski i Investicioni plan (5-6 strana)

 • Investicioni plan: izračunajte koliko novca vam treba da započnete svoj biznis. Možete izračunati traženu investiciju dodajući iznos novca koji vam je potreban za:
  • Zemljište, zgrade, vozila, mašineriju, namještaj, kancelarijski namještaj, kompjutere, itd. (osnovna sredstva)
  • Iznos za registraciju i licence, troškove treninga, troškove za pripremu biznis plana, troškovi nabavke osnovnog materijala i opreme, itd. (nazvani: Pre-operativni troškovi)
  • Iznos novca u ruke koji vam je cijelo vrijeme potreban da bi mogli rukovoditi njime dok čekate cijelokupnu isplatu za proizvode i usluge koje ste prodali potrošačima (nazvan: poslovni kapital).
 • Finansijski Plan: opišite molim vas vašu projekciju o proračunima proizvodnje, očekivana tekuća aktiva i kako ćete do njih doći. (molim vas specifikujete pretpostavke, pošto je ovo baza vašeg biznis plana i brojeva)
  • Proizvodnja i predviđena prodaja
  • Protok novca
  • Bilans uspjeha
  • Bilans stanja

Prilog (maksimum 10 strana)

Možete ubaciti fotografije Vašeg proizvoda/prototipa/lokacije; rezultate istraživanja tržišta itd. Sve što podrazumijeva ili podržava Vaš biznis plan.


Smjernice možete preuzeti ovdje (link)

Imate li pitanje?

Developed by NU SIT.

Copyright © 2018 BSC BAR.