Usluge

Pravila takmičenja

Takmičenje za najbolji biznis plan u organizaciji BSC-a Bar ima za cilj da podstiče preduzetništvo među mladim ljudima u Crnoj Gori. Takmičenje pruža šansu učesnicima da svoje poslovne ideje pretoče u održiv biznis. Takođe, daje mogućnost postojećim malim i srednjim preduzećima da prošire svoj posao, da ga unaprijede i da plasiraju nove proizvode na tržištu.

1. KO MOŽE UČESTVOVATI?

Na takmičenju može učestvovati svaki državljanin Crne Gore!

Biznis plan možete pripremiti sami, ili zajedno sa još maksimalno 4 člana tima, pod uslovom da je lice koje podnosi plan državljanin Crne Gore (jedan tim može imati maksimalno 5 članova).

2. ŠTA MOŽETE OSVOJITI?

Najbolji biznis planovi biće kreditirani u iznosu od najviše 10.000 € preko NLB Montenegrobanke po kamatnoj stopi od 6%, grejs periodom od 6 mjeseci i rokom otplate do 4 godine.

Najbolji biznis planovi steći će pravo na korišćenje prostorija/usluga biznis inkubatora po veoma povoljnim uslovima.

3. KAKO MOŽETE UČESTVOVATI?

Predajte kompletan biznis plan (maksimalno 20 strana).

 1. Ispunite online formular koji možete preuzeti sa lika: FORMULAR i SMJERNICE
 2. Izradite Vaš biznis plan na osnovu naših smjernica za izradu biznis plana koje se nalaze u sklopu formulara i pošaljite ga putem e-mail-a na v.antunicevic@bscbar.orgsa naznakom “biznis plan”.
 3. Predajte Vaš biznis plan na adresu: Biznis Start-Up Centar Bar, Poslovni centar Kula A, Zgrada JP “Komunalne djelatnosti”, (V sprat) 85000 Bar.

Svaki učesnik/tim može predati 1 (jedan) biznis plan. Učešćem na takmičenju prihvatate naša pravila i odredbe.

4. KRITERIJUMI OCJENJIVANJA

Biznis ideje i planovi će biti ocijenjeni od strane nezavisnog žirija - eksperata. Naši kriterijumi teže tome da reflektuju kriterijume za ocjenu potencijalnih investitora, kao što su banke, mikrokreditne institucije, zajedničko ulaganje, gdje je prevladavajući kriterijum mogućnost prikupljanja sredstava i vjerovatnost nastajanja jednog održivog biznisa.

Kriterijumi za ocjenjivanje su:

 • Lični/timski kvalitet i preduzetničko iskustvo - (Lična motivacija, preduzetnički kvalitet i posvećenost želji da se pokrene biznis, pokazano znanje tog proizvoda i iskustvo u toj oblasti) – 20%
 • Marketinški potencijal biznis ideje – (studija izvodljivosti, analiza tržišta, potencijal za biznis ideju i korist za lokalnu ekonomiju) - 20%
 • Profitabilnost i (finansijska) održivost – (efikasnost, prihodi, inovativnosti, period povratka, postojeći klijenti i poslovni partneri) – 50%
 • Koristi za lokalnu ekonomiju – (Doprinos stvaranju lokalnih prilika za zaposlenje i lokalnih znanja i vještina) – 10%

BSC Bar neće prihvatati biznis planove koji uključuju :

 • Proizvodnju ili prodaju bilo kojih proizvoda ili djelatnosti koji su protivni zakonima Crne Gore ili prema međunarodnim konvencijama i sporazumima
 • Proizvodnju ili prodaju oružja i municije, radioaktivnih materijala, proizvoda koji sadrže polihlorisane bifenile (grupa visoko otrovnih hemikalija) ili smjesa koje uništavaju ozon
 • Aktivnosti koje uključuju štetne ili korisničke oblike prisilnog rada/dječijeg rada
 • Kockanje, kazina ili slične djelatnosti

Imate li pitanje?

Developed by NU SIT.

Copyright © 2018 BSC BAR.