Aktivnosti

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

U saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća kao liderom, BSC Bar, Privredna Komora CrneGore i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, formirali su komzorcijum koji je kroz projekat finansiran od strane Evropske Komisije postao dio “Enterprise Europe Network” mreže koja broji preko 500 organizacija širom Evrope. Osnovna misija Enterprise Europe Network je pružanje praktičnih informacija i pomoć malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura, učestvovanje na tenderima, pristup informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, informacije o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije, posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja, stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju, kao i informacije i pomoć u Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj. BSC Bar je postao dio mreže još 2008 godine kroz prvi poziv za projekat.

Tokom proteklog perioda, BSC Bar je predstavio veliki broj crnogorskih preduzeća njihovim partnerima u EU. Mnoga od ovih preduzeća su po prvi put dobila priliku da se predstave na inostranom tržištu kao i na odgovarajućim sajamskim izložbama u okruženju. Više informacija o mreži, kalendar aktivnosti kao i partnerstva koja se traže možete naći na web sajtu projekta www.euroinfo.me

 

Imate li pitanje?

Developed by NU SIT.

Copyright © 2018 BSC BAR.